Raport ESG
2020

Tworzymy równe szanse w wymagającym środowisku biznesowym

GRI
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
GC
 • #2
 • #6
ESG
 • G-M4

W Allegro liczą się tylko i wyłącznie kompetencje.

Nie mają dla nas znaczenia wiek pracownika, jego płeć, przekonania polityczne czy pochodzenie albo wyznawana religia. W różnicach nie widzimy przeszkód – widzimy szansę na budowę przewagi konkurencyjnej i tworzenie inspirującego miejsca pracy. Wszystkich traktujemy równo i tego samego wymagamy od każdej osoby zatrudnionej w naszej firmie.

Tworzymy integracyjne środowisko pracy pozbawione uprzedzeń, które sprzyja rozwojowi osób o różnych poglądach i doświadczeniach. W 2016 roku wprowadziliśmy Politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz Procedurę zgłaszania nieprawidłowości. Zgodnie z tą polityką wszyscy pracownicy, a w szczególności na stanowiskach kierowniczych, powinni traktować swoich współpracowników z godnością i postępować zgodnie z zasadami etyki. Wszyscy pracownicy zapoznają się z powyższymi zasadami w procesie onboardingu, a także przechodzą cykliczne szkolenia.

W 2020 roku wprowadziliśmy politykę różnorodności, która określa dobre praktyki i procesy sprzyjające tworzeniu różnorodnego i kreatywnego miejsca pracy. W firmie organizowane są  również szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne, których celem jest wsparcie w rozpoznawaniu i zapobieganiu zachowaniom niepożądanym oraz tworzenie  pozytywnych relacji między pracownikami.

Pracownicy mogą też skorzystać z warsztatów dotyczących pracy w różnorodnych zespołach: Nonviolent communication w biznesie. W latach 2019/2020 zorganizowaliśmy 42 szkolenia poświęcone włączeniu i różnorodności, w których wzięło udział 391 osób. Nasz autorski wykład na temat ukrytych uprzedzeń i ich wpływu na różnorodność został wygłoszony na GeeConie, największej konferencji IT.

W praktyce

Wspieramy inicjatywy promujące różnorodność i otwartość. W latach 2018-2020 wzięliśmy udział w ok. 30 wydarzeniach poświęconych tej tematyce, m.in. Poznań Mentoring Walk, Women in Tech, Hackathon Accessibility, Misja – zmiana branży! czy program mentorski Allegro. Część z tych wydarzeń była organizowana przez Allegro.

Od 2016 roku w Allegro obowiązują Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa oraz Procedura zgłaszania nieprawidłowości. Ich zapisy znają wszyscy pracownicy od pierwszych dni pracy w naszej firmie. W 2020 r. w firmie została wprowadzona Polityka Różnorodności.

GRI
 • Wskaźnik własny
Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa: % uczestników szkoleń antydyskryminacyjnych i antymobbingowych 2020 2019
Coroczne szkolenie 88,8% 92,8%
Onboarding (wszyscy nowi pracownicy) 100% 100%
GRI
 • 406-1
ESG
 • G-M4
Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa 2020 2019
Zgłoszone przypadki dyskryminacji i mobbingu 5 2

 

Wszystkie zgłoszenia dotyczące podejrzenia dyskryminacji i mobbingu zostały dogłębnie zweryfikowane. W niektórych przypadkach powołano Komisję ds. Etyki. W  żadnej ze zgłoszonych spraw nie potwierdzono zarzutów. Przy okazji weryfikacji zgłoszeń zostało zarekomendowanych i wprowadzonych kilka usprawnień.

Różnorodność i otwartość

Ponad 3,5 tysiąca doświadczonych, zaangażowanych, pełnych pasji oraz chęci rozwoju członków zespołu Allegro, to ogromna odpowiedzialność. Jako pracodawca zdajemy sobie sprawę z potrzeby nieustannego działania, aby Allegro było doskonałym miejscem do pracy i rozwijania się.

Joanna Dębska HR Business Partner

"Gra o sumie niezerowej” to wykład dla pracowników Allegro, który stworzyliśmy razem z Joanną Dębską. Nasz wspólny cel to pokazać jak mechanizmy ukryte w naszej podświadomości wpływają na podejmowane przez nas decyzje. Zarówno na te drobne, codzienne jak i te kształtujące nasze środowisko pracy w procesach takich jak rekrutacje, awanse, podwyżki. Dlaczego taki tytuł? Wierzymy, że budując środowisko otwarte na różnorodność w stylu myślenia i działania, tworzymy lepsze miejsce pracy dla nas wszystkich, więc wszyscy na tym zyskujemy.

Adam Dubiel Development Manager,
Dział Technologii

Allegro dokłada wszelkich starań, aby być pracodawcą zapewniającym równe szanse; miejscem, w którym każdy pracownik jest szanowany i wspierany w osiąganiu swojego najwyższego potencjału. Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy może zabrać głos, aby usunąć bariery na drodze do sukcesu, współpracować z innymi i wcielać swoje najlepsze pomysły w życie.

Dla podkreślenia wagi tych kwestii w 2020 roku Rada Dyrektorów przyjęła Politykę różnorodności.

Oto najważniejsze środki mające na celu zapewnienie różnorodności:

 • Przyjęcie Kodeksu postępowania „Stay Safe / Stay Fair”,
 • Przyjęcie polityki przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu,
 • Przyjęcie polityki zgłaszania nieprawidłowości,
 • Prowadzenie szkoleń promujących różnorodność,
 • Dążenie do równego traktowania wszystkich pracowników, niezależnie od płci, tożsamości płciowej, wieku, rasy, formy zatrudnienia, poglądów politycznych, orientacji psychoseksualnej, niepełnosprawności, stanu zdrowia, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, wyznania, statusu bezwyznaniowego, przekonań, przynależność do związku zawodowego, statusu cywilnego czy stylu życia, także podczas oceny pracownika oraz podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia i awansu,
 • Wspieranie kobiet wybierających karierę w branży technologicznej,
 • Wspieranie różnorodności przy wyborze członków Rady Dyrektorów,
 • Wspieranie inicjatyw dotyczących różnorodności i integracji,
 • Zwiększenie możliwości zmiany stanowiska wewnątrz spółki,
 • Monitorowanie podejmowanych działań i raportowanie ich efektów.
ESG
 • S-M1

Struktura zatrudnienia

Pracownicy 2020 2019
Kobiety 41,8% 1 137 41,6% 890
Mężczyźni 58,2% 1 584 58,4% 1 249
Kobiety na stanowisku senior management 28,2% 122 28,9% 98
Mężczyźni na stanowisku senior management 71,8% 310 71,1 241
Kobiety na stanowisku executive management (C-Level) 25% 2 0% 0
Mężczyźni na stanowisku executive management (C-Level) 75% 6 100% 5

W 2020 roku w Allegro kobiety stanowiły 41,8% osób zatrudnionych.

W praktyce

Od wielu lat jesteśmy partnerem wydarzenia Women in Tech Summit, podczas którego nasze pracowniczki dzielą się z innymi kobietami doświadczeniami nt. swojej drogi zawodowej (zobacz transmisję).

Dodatkowo prowadzimy autorskie spotkania pod szyldem Allegro Tech: Misja - zmiana branży! na których przytaczamy historie osób, które zdecydowały się przebranżowić oraz prezentujemy dotyczące przebranżowienia wskazówki. Również w naszej ofercie szkoleniowej znajduje się pozycja dotycząca pracy w różnorodnych zespołach.

Cyfrowe dziewczyny to specjalna edycja Allegro Tech Live #13 z sierpnia 2020 r. Gośćmi wydarzenia były autorka książki “Cyfrodziewczyny, pionierki polskiej informatyki” Karolina Wasielewska oraz Bianka Siwińska - Dyrektor Zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy (zobacz transmisję).

Zostaliśmy wyróżnieni w przeglądzie “Strong Leaders in IT” z programem mentoringu i turystyki międzyzespołowej.

GRI
 • 405-1
TCFD/SFDR
 • Wskaźnik
 • Wskaźnik
ESG
 • S-M1
 • S-M2

Wskaźniki różnorodności

Allegro.eu 2020 2019
Kobiety 41,8% 41,6%
Mężczyźni 58,2% 58,4%
Nowi pracownicy – kobiety 42,2% 43,7%
Nowi pracownicy – mężczyźni 57,8% 56,3%
% pracowników z niepełnosprawnością 0,7% 0,9%
Kobiety 0,5% 0,5%
Mężczyźni 0,3% 0,4%
w wieku poniżej 30 lat 38,4% 37,4%
w wieku 31-40 lat 49,7% 51,6%
w wieku 41-50 lat 11,1% 10,4%
w wieku 51-60 lat 0,6% 0,4%
w wieku powyżej 60 lat 0,1% 0,1%
w wieku poniżej 30 lat – kobiety 40,7% 38,9%
w wieku 31-40 lat – kobiety 49,8% 51,8%
w wieku 41-50 lat – kobiety 9,4% 9,1%
w wieku 51-60 lat – kobiety 0,2% 0,2%
w wieku powyżej 60 lat – kobiety 0,0% 0,0%
w wieku poniżej 30 lat – mężczyźni 36,8% 36,3%
w wieku 31-40 lat – mężczyźni 49,7% 51,6%
w wieku 41-50 lat – mężczyźni 12,4% 11,3%
w wieku 51-60 lat – mężczyźni 1,0% 0,5%
w wieku powyżej 60 lat – mężczyźni 0,2% 0,2%
% pracowników zagranicznych 1,1% 0,8%
Kobiety 0,3% 0,2%
Mężczyźni 0,8% 0,6%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Menedżerowie 2020 2019
Kobiety 28,0% 29,0%
Mężczyźni 72,0% 71,0%
w wieku poniżej 30 lat 8,7% 10,1%
w wieku 31-40 lat 61,0% 62,6%
w wieku 41-50 lat 28,3% 26,1%
w wieku 51-60 lat 2,0% 1,1%
w wieku powyżej 60 lat 0,0% 0,0%
w wieku poniżej 30 lat – kobiety 8,8% 10,9%
w wieku 31-40 lat – kobiety 56,8% 52,5%
w wieku 41-50 lat – kobiety 34,4% 36,6%
w wieku 51-60 lat – kobiety 0,0% 0,0%
w wieku powyżej 60 lat – kobiety 0,0% 0,0%
w wieku poniżej 30 lat – mężczyźni 8,7% 9,7%
w wieku 31-40 lat – mężczyźni 62,6% 66,8%
w wieku 41-50 lat – mężczyźni 25,9% 21,9%
w wieku 51-60 lat – mężczyźni 2,8% 1,6%
w wieku powyżej 60 lat – mężczyźni 0,0% 0,0%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Eksperci i specjaliści 2020 2019
Kobiety 37,5% 35,5%
Mężczyźni 62,5% 65,5%
w wieku poniżej 30 lat 37,5% 35,8%
w wieku 31-40 lat 53,2% 54,8%
w wieku 41-50 lat 9,1% 9,2%
w wieku 51-60 lat 0,2% 0,2%
w wieku powyżej 60 lat 0,0% 0,0%
w wieku poniżej 30 lat – kobiety 33,6% 32,7%
w wieku 31-40 lat – kobiety 58,2% 59,2%
w wieku 41-50 lat – kobiety 8,2% 8,1%
w wieku 51-60 lat – kobiety 0,0% 0,0%
w wieku powyżej 60 lat – kobiety 0,0% 0,0%
w wieku poniżej 30 lat – mężczyźni 39,8% 37,5%
w wieku 31-40 lat – mężczyźni 50,2% 52,5%
w wieku 41-50 lat – mężczyźni 9,6% 9,8%
w wieku 51-60 lat – mężczyźni 0,3% 0,2%
w wieku powyżej 60 lat – mężczyźni 0,0% 0,0%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Członkowie zarządu
Członkowie zarządu – kobiety 2 nd.
Członkowie zarządu – mężczyźni 6 nd.
Członkowie zarządu w wieku poniżej 30 lat 0 nd.
Członkowie zarządu w wieku 31-40 lat 0 nd.
Członkowie zarządu w wieku 41-50 lat 4 nd.
Członkowie zarządu w wieku 51-60 lat 4 nd.
Członkowie zarządu w wieku powyżej 60 lat 0 nd.
Odsetek pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim 2020 2019
Pracownicy, którzy przeszli na urlop wychowawczy 92 74
Pracownicy, którzy wrócili do pracy po urlopie wychowawczym 68 71
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po urlopie wychowawczym w poprzednim roku i kontynuowali zatrudnienie przez 12 miesięcy po powrocie 66 59
Pracownicy, którzy przeszli na urlop wychowawczy – kobiety 78 59
Pracownicy, którzy wrócili do pracy po urlopie wychowawczym – kobiety 54 54
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po urlopie wychowawczym w poprzednim roku i kontynuowali zatrudnienie przez 12 miesięcy po powrocie – kobiety 52 49
Pracownicy, którzy przeszli na urlop wychowawczy – mężczyźni 14 15
Pracownicy, którzy wrócili do pracy po urlopie wychowawczym – mężczyźni 14 17
Pracownicy, którzy powrócili do pracy po urlopie wychowawczym w poprzednim roku i kontynuowali zatrudnienie przez 12 miesięcy po powrocie – mężczyźni (%) 14 10

 

W 2020 r. 93% pracowników, którzy wrócili do pracy po urlopie wychowawczym w poprzednim roku, pozostało w zatrudnieniu przez 12 miesięcy po powrocie, przy czym w przypadku kobiet było to 96%, a w przypadku mężczyzn – 82%.

TCFD/SFDR
 • Wskaźnik

Działamy zgodnie z zasadami inicjatywy ONZ Global Compact oraz wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W 2020 roku nie stwierdzono działań naruszających te regulacje.

GRI
 • 405-2

Dane dotyczące wynagrodzenia

Allegro.eu 2020 2019
Wynagrodzenie kobiet w stosunku do średniego wynagrodzenia 95,2% 95,7%
Wynagrodzenie mężczyzn w stosunku do średniego wynagrodzenia 102,7% 101,5%
Wynagrodzenie kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn (mężczyźni=100%) 91,9% 92,9%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Menedżerowie 2020 2019
Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach menedżerskich w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich 93,3% 92,0%
Wynagrodzenie mężczyzn na stanowiskach menedżerskich w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach menedżerskich 102,1% 101,3%
Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach menedżerskich w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn na stanowiskach menedżerskich (mężczyźni = 100%) 90,8% 88,9%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Eksperci i specjaliści 2020 2019
Wynagrodzenie kobiet na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych 93,1% 94,3%
Wynagrodzenie mężczyzn na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych w stosunku do średniego wynagrodzenia na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych 102,9% 101,7%
Wynagrodzenie kobiet na na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn na stanowiskach eksperckich i specjalistycznych (mężczyźni=100%) 90,1% 92,5%

 

Przedstawione powyżej dane dot. pracowników obejmują wyłącznie pracowników na umowach o pracę.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn jest niedostateczna reprezentacja kobiet w obszarze technologii oraz na stanowiskach kierowniczych. Opracowaliśmy szczegółowy plan interwencji, skupiający się na:

 • bardziej zrównoważonej pod względem płci rekrutacji kandydatów z zewnątrz do obszaru technologii, a także na stanowiska kierownicze (zarówno w wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesach rekrutacyjnych);
 • zapewnieniu stosowania obiektywnego, opartego na faktach i dowodach procesu oceny wyników i awansów, a w konsekwencji zmiany wynagrodzenia;
 • dołączenia do organizacji zewnętrznych promujących różnorodność i integrację, a także wspieraniu dialogu społecznego jako znaczący pracodawca technologiczny w Polsce;
 • ciągłej edukacji i budowaniu zaangażowania pracowników Allegro w temacie różnorodności, podnoszeniu świadomości i zapewnianiu silnego wsparcia w całej organizacji.

Wszystkie te działania mają na celu systematyczne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i dążenie do zniwelowania różnic w poziomie wynagrodzenia.

Wyniki wyszukiwania