Raport ESG
2020

Proces raportowania

Raport niefinansowy za rok 2020 to nasz czwarty raport, w którym prezentujemy nasze podejście i praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem Allegro.

GRI
 • 102-32
 • 102-51

Poprzedni dokument – opublikowany we wrześniu 2020 roku – obejmował lata 2018-2019. Raport został przygotowany przez dedykowany zespół projektowy. Za akceptację treści raportu odpowiada CEO.

GRI
 • 102-1
 • 102-3

Raport obejmuje zagadnienia ESG dotyczące spółki Allegro.eu SA z siedzibą w Luksemburgu oraz jej grupy kapitałowej, w tym przede wszystkim jej spółek zależnych, w ramach których prowadzona jest działalność operacyjna, tj. Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Allegro.pl”), Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Ceneo.pl) i e-Bilet.pl Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (e-Bilet.pl”). Ilekroć w raporcie mowa o Allegro, mamy na myśli całą grupę kapitałową Allegro.eu.

GRI
 • 102-45
 • 102-48
 • 102-49
 • 102-50
 • 102-52
 • 102-54

Nasz raport ESG za 2020 powstał zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative, w opcji zgodności Core. Dodatkowo w Raporcie znajdują się wskaźniki TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures), a także SFDR (ang. Sustainable Finance Disclosures Regulation) oraz wskaźniki własne. W raporcie znaleźć można również odniesienia do Wytycznych do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). W Raporcie wskazano również przykłady przestrzegania i realizacji 10 Zasad Global Compact, a także nawiązanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W raporcie zostały ujęte wszystkie podmioty ujęte w skonsolidowanym raporcie rocznym Allegro.eu tj. Allegro.pl, Ceneo oraz eBilet.pl. Raporty przygotowywane są w cyklu rocznym. Informacje zawarte w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i opisują stan na koniec roku (w odosobnionych przypadkach, zaznaczonych w treści raportu, dotyczą innego okresu). Zebrane przez nas dane pochodzą ze wszystkich biur, w których działamy: Poznania, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Torunia i Błonia. W tegorocznym raporcie zastosowano inne, niż stosowane w latach ubiegłych, podejście do mierzenia emisji gazów cieplarnianych. Dokonano także ponownego przeliczenia wyników dotyczących emisji gazów cieplarnianych przedstawionych w poprzednim raporcie. Dlatego też wyniki w tym zakresie przedstawione w raporcie z opublikowanym w roku 2020 i w niniejszym raporcie mogą się różnić.

GRI
 • 102-46

W procesie przygotowywania raportu za rok 2020 zespół projektowy odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu zorganizował dwa warsztaty wewnątrz organizacji. W ramach spotkań, w których udział wzięło w sumie ponad 30 osób,  uczestnicy wskazali:

 1. kluczowych interesariuszy Allegro
 2. kluczowe tematy dla Allegro. Kluczowe tematy zostały zdefiniowane w odniesieniu do dwóch wymiarów:
  1. wpływ – jaki wpływ ma działalność Allegro na dane zagadnienie
  2. istotność – na ile dany temat jest istotny dla działalności Allegro
GRI
 • 102-40

Na podstawie wyników prac warsztatowych oraz dodatkowych konsultacji w ramach zespołu projektowego powstała matryca interesariuszy Allegro

Naszych interesariuszy poprosiliśmy o wypełnienie ankiety. Zapytaliśmy o ocenę wpływu Allegro na wybrane zagadnienia oraz o ocenę istotności danych tematów dla naszej firmy. Ankietę wypełniły 92 osoby. Na podstawie odpowiedzi interesariuszy powstała matryca istotności.

Matryca interesariuszy Allegro

Matryca istotności tematów

 

Struktura raportu jest zgodna z naszą nową Strategią zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2023  – poszczególne istotne tematy opisujemy w nawiązaniu do czterech filarów strategii.

Proces tworzenia strategii

Strategia CSR Sustainability powstała w szerokim dialogu i zaangażowaniu najwyższego kierownictwa, jak również menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

Prace nad strategią trwały kilka miesięcy, w ramach których odbyły się szerokie konsultacje, obejmujące m.in. spotkania z przedstawicielami obszarów biznesowych (CX, DEX, HR, CSO, PR, Public Affairs oraz inne działy), a także warsztaty oraz analizę i review dokumentu.

Strategia jest cyklicznie monitorowana, a efekty jej realizacji przedstawiane Radzie Dyrektorów. Wyniki realizacji zaś prezentowane są w rocznych raportach zawierających informacje dot. zrównoważonego rozwoju. Strategia została omówiona i przyjęta przez Radę Dyrektorów Allegro.eu podczas spotkania, w którym wzięły udział przedstawicielki zespołu CSR & Sustainability.

Najbardziej efektywne strategie biznesowe łączą zarówno cele biznesowe, jak i wpływ na środowisko. Allegro tworząc strategię postawiło sobie za cele:

 • uporządkowanie wewnętrznych działań i wskazanie kierunków oraz celów na najbliższy czas,
 • włączenie się w plan realizacji transformacji środowiskowej ogłoszony w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • wsparcie klientów w odpowiedzialnych wyborach i zakupach oraz zmniejszeniu śladu węglowego podczas dostawy produktów, a także wsparcie sprzedawców w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • edukację obecnych i przyszłych przedsiębiorców i wsparcie dla MŚP,
 • wprowadzenie agendy klimatycznej w łańcuchu dostaw, ale też dostawach produktów.

Mierzenie i ujawnianie wyników, ryzyk i kontroli ESG ma zasadnicze znaczenie dla zdobycia zaufania interesariuszy i maksymalnej wartości rynkowej.

W proces tworzenia raportu zaangażowaliśmy naszych pracowników

Zaprosiliśmy ich do zaproponowania tytułu raportu i ich odpowiedzi są najlepszym podsumowaniem, tego co w nim znajdziecie:

 • Wyjątkowa firma w wyjątkowych czasach
 • #PomagamyBoUmiemy
 • Allegro – the land of responsibilities and HQ of responsible impact
 • OdpowiedziALLni
 • All for ONE [planet]
 • All.Good
 • AlleDobro 🧡 AllegroCare 🧡

Raport to MY - zespół Allegro!

W raporcie znajduje się ponad 25 filmów oraz blisko 40 wypowiedzi z udziałem naszych pracowników i zespołu zarządzającego z różnych działów i obszarów oraz miast, którzy opowiadają o swoich projektach, inicjatywach oraz wynikach. Wszystkie filmy są do obejrzenia również na YouTube tutaj.

Prezentowane w raporcie zdjęcia to wynik sesji zdjęciowej w Poznaniu i Warszawie, do której zaprosiliśmy pracowników.
W przygotowaniu raportu zaangażowanych było wiele osób z zespołów oraz kadra zarządzająca Allegro.pl, Ceneo.pl, eBilet.pl oraz pozostałych spółek Grupy Allegro.eu. Nie sposób ich wszystkich wymienić – wszystkim DZIĘKUJEMY!

Wyniki wyszukiwania