Raport ESG
2020

Spektakularny debiut Allegro.eu na warszawskiej giełdzie

12 października 2020r. nasze akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych.

GRI
  • 102-10

Była to największa oferta publiczna w historii Polski, z kapitalizacją rynkową w wysokości 44 mld zł.

Cena jednej akcji wyniosła 43 zł, a w dniu debiutu kurs spółki systematycznie rósł. Allegro.eu zakończyła rok jako największa spółka giełdowa w Polsce.

Jako wyraz uznania za wkład, który pracownicy wnieśli w rozwój firmy, wszystkim osobom będącym pracownikami Grupy (z wyjątkiem tych, którzy posiadali akcje przydzielone w ramach istniejących wcześniej programów) na dzień debiutu giełdowego, Allegro.eu przyznało jednorazowo 233 akcje o wartości ponad 10 tys. zł. To bezprecedensowy przypadek budowania kultury akcjonariatu wśród pracowników i jeden z nielicznych takich programów pod względem skali i zasięgu w Polsce. Więcej w części Najlepsze miejsce do rozwoju pracowników.

W ramach pierwszej oferty publicznej Grupa pozyskała 972,3 mln zł wpływów netto. Zobacz wideo
44 mld zł
kapitalizacją rynkowa na dzień debiutu
43
cena jednej akcji w dniu debiutu
>10 tys. zł
wartość pakietu akcji dla pracownika
972,3 mln zł
wpływów netto w ramach pierwszej oferty publicznej akcji

Więcej o istotnych zmianach przeczytać można w rozdziale „Podsumowanie najważniejszych wydarzeń” Skonsolidowanego Raportu Rocznego Allegro.eu.

deb2 deb2
GRI
  • 102-5

Akcjonariat

Akcje Grupy znajdują się w posiadaniu następujących podmiotów (stan na 17 marca 2021 r., aktualny w momencie zamykania treści raportu tj. 18 czerwca 2021 r.)

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów na WZA % głosów na WZA
Cidinan S.à r.l. 286,778,572 28.03% 286,778,572 28.03%
Permira VI Investment Platform Limited 286,778,572 28.03% 286,778,572 28.03%
Mepinan S.à r.l. 63,728,574 6.23% 63,728,574 6.23%
Pozostali akcjonariusze 385,970,096 37.72% 385,970,096 37.72%
Total: 1,023,255,814 100.00% 1,023,255,814 100.00%

Rozpędzone Allegro - wyniki finansowe

W 2020 r. wskaźnik GMV osiągnął poziom 35 110,9 mln PLN, +54,0% r/r, na wzrost wskaźnika GMV Grupy pozytywnie wpłynął silny wzrost zainteresowania zakupami internetowymi wśród polskich konsumentów w reakcji na pandemię COVID-19.

Dynamika wzrostu liczby Aktywnych Kupujących utrzymywała się na wysokim poziomie zarówno w trakcie lockdownu, jak i po jego zniesieniu – w ciągu roku liczba kupujących zwiększyła się o 1,6 mln (14,2% r/r) do poziomu 13,0 mln.

Wskaźnik GMV na jednego Aktywnego Kupującego wzrósł o 36% w roku obrotowym 2020 i osiągnął poziom 2699 PLN. Połączenie wzrostu liczby Aktywnych Kupujących i GMV na jednego Aktywnego Kupującego przyniosło wzrost GMV za ostatnie dwanaście miesięcy w wysokości 55,3% do poziomu 35 055 mln PLN (z wyłączeniem eBilet).

GRI
  • Wskaźnik własny

Wyniki wyszukiwania