Raport ESG
2020

gri

Wiadomość od Członków Zarządu

GRI
  • 102-14

List od prezesa Allegro, François Nuytsa

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z raportem ESG Allegro. Omawiamy w nim rok 2020, wypełniony bolesnymi doświadczeniami pandemii COVID-19, która pozostaje częścią naszej codziennej rzeczywistości. Od wybuchu pandemii zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz naszych sprzedawców i ich bliskich było naszym priorytetem. Wiosną wprowadziliśmy w życie wiele inicjatyw, aby walczyć z negatywnymi skutkami COVID i zapewnić wsparcie naszym pracownikom, klientom, sprzedawcom i pracownikom polskiej służby zdrowia. Łączna wartość udzielonej przez nas pomocy to prawie 500 mln zł. Było to, między innymi, znaczne wsparcie finansowe służby zdrowia, darmowe pakiety SMART! dla wszystkich klientów i pakiety wsparcia dla sprzedawców oraz niezliczone godziny pracy wolontariackiej. Udzielenie tak cennej pomocy nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy i oddania ponad 3 tys. pracowników Allegro, którzy zaangażowali się w łącznie 77 projektów wolontariackich zorganizowanych przez naszych kolegów i koleżanki w lokalnych społecznościach. Jestem z tego wszystkiego naprawdę dumny.

Wsparcie dla polskich MŚP

Pandemia COVID-19 pokazała, jak wiele mogą zdziałać firmy, jeśli wprowadzą w życie zasady, którymi się kierują. Tak było w naszym przypadku od samego początku, gdy Allegro powstało 20 lat temu. Jako platforma marketplace skupiamy się na tworzeniu nowych możliwości dla polskich firm i zapewnianiu wsparcia w prowadzonej działalności. W czasie pierwszego lockdownu opracowaliśmy kompleksowy pakiet wsparcia zarówno dla obecnych sprzedawców, jak i tych firm, które zostały zmuszone do przeniesienia sprzedaży do internetu ze względu na ograniczenia w handlu w sklepach stacjonarnych. Pakiet powitalny dla nowych sprzedawców obejmował zniesienie opłat, wydłużenie terminów płatności i odłożenie w czasie zmian na platformie, aby zapewnić firmom większą stabilność i elastyczność. Pozwolił im przetrwać trudny okres i wykorzystać coraz wyraźniejszy trend przechodzenia na robienie zakupów przez internet. Tworzymy sprzyjające warunki dla rozwoju ponad 130 tys. sprzedawców, głównie małych i średnich firm, które mogą dotrzeć do ponad 13 mln aktywnych klientów (stan na grudzień 2020 roku).

Miejsce zrównoważonych zakupów i odpowiedzialnych wyborów

Wybiegając myślą w przyszłość, kontynuujemy realizację planu zrównoważonego rozwoju w ramach naszej strategii CSR i zrównoważonego rozwoju na lata 2020–2023. Chcemy, aby Allegro było miejscem robienia zakupów w sposób zrównoważony, co w jeszcze większym stopniu ułatwi konsumentom dokonywanie odpowiedzialnych wyborów. Będziemy również w dalszym ciągu wspierać sprzedawców, pozostając dla nich doskonałym miejscem do rozwijania działalności. Z dumą podkreślamy, że działamy w Polsce i tu płacimy podatki. W 2020 roku zapłaciliśmy prawie 900 mln zł podatku VAT i CIT. To kwota porównywalna z jedną trzecią wydatków państwa na szkolnictwo wyższe i naukę w 2021 roku.

Główne obszary i cele ujęte w naszej strategii to:

>22 %
wartości ekologicznego rynku internetowego na Allegro w 2024 roku
2,5 mln
wysyłek w ekologicznych opakowaniach, miesięcznie, do 2022 roku
dalsze ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie co najmniej 75%.

Najważniejsi są ludzie

Realizacja ambitnych planów biznesowych czy tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju nie byłoby możliwe bez udziału niesamowitych pracowników Allegro i Ceneo. Promujemy ideę zrównoważonego rozwoju wśród naszych pracowników i angażujemy ich w każdą inicjatywę.

W 2020 roku nasze łączne zatrudnienie sięgnęło 3150 osób, a każdy z pracowników przyczynił się do tego, że Allegro jest taką firmą, jak obecnie. Raport, który za chwilę przeczytacie przedstawia wyniki ich pracy. #Dobrzetubyć.

Francois Nuyts prezes Allegro

List od Niezależnej Członkini Zarządu Nancy Cruickshank

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że kwestie ESG pozostają dla nas tak istotne i konsekwentnie realizujemy naszą strategię w tym obszarze. Cieszę się również, że mam okazję podzielić się z Państwem najważniejszymi wynikami naszych działań. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nasza polityka i strategia odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju na lata 2020–2023 są postępowe i ambitne. Przyjęta strategia zakłada transformację i doskonalenie w wielu obszarach, a Allegro jest dobrze przygotowane do objęcia roli lidera zrównoważonego rozwoju. Jako członek Zarządu szczerze wierzę w zrównoważony handel elektroniczny oraz wspieram jego rozwój, ponieważ transformacja w tym kierunku to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się nasze społeczeństwo.

Allegro.eu kładzie nacisk na działalność jeszcze bardziej przyjazną dla środowiska i wzmocnienie zrównoważonego rozwoju w naszym modelu biznesowym, między innymi w procesie realizacji dostaw, a także obniżając emisję gazów cieplarnianych.

Nie tylko obserwujemy, ale także staramy się aktywnie kształtować trendy, aby zwiększyć świadomość konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W reakcji na pandemię Allegro podjęło działania wspierające klientów, sprzedawców, polskie społeczeństwo, a także służbę zdrowia. Warto podkreślić też imponujące zaangażowanie pracowników, którzy wzięli udział w 77 inicjatywach wolontariackich w ramach walki z COVID-19. Łączna wartość pomocy finansowej udzielonej przez Allegro w walce z pandemią wyniosła 490 mln zł.

Firma dokłada wszelkich starań, aby wspierać społeczności w których działamy i pomagać im. Dzielenie się i przekazywanie naszej wiedzy i doświadczenia podczas hackathonów, czy edukowanie młodzieży, dzieci i przedsiębiorców w ramach licznych inicjatyw, w które się angażujemy to dla nas szansa na zbudowanie kapitału ludzkiego i społecznego.

Jestem dumna z tego, że Allegro.eu w swoich strategiach i bieżącym funkcjonowaniu przykłada coraz większą wagę do kwestii związanych z różnorodnością i integracją (D&I). Jako przywódcy bierzemy odpowiedzialność za osiąganie celów związanych z różnorodnością i integracją, upewniając się, że wszystkie wprowadzane przez nas zmiany zmierzają we właściwym kierunku.

Kluczowe znaczenie mają dla nas wartości Allegro.eu, znajdujące wyraz w kodeksie postępowania, ładzie korporacyjnym i zgodności. Działamy w sposób etyczny i przejrzysty, skupiając się na bezpieczeństwie i wygodzie zarówno kupujących, jak i sprzedawców. Jako rozwijająca się platforma marketplace szczególną wagę przykładamy do zapewnienia najwyższej klasy ochrony prywatności klientów i poufności informacji, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

W naszym Raporcie ESG znajdziecie Państwo ważne dane i informacje na temat naszych postępów w działaniach związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.

Nancy Cruickshank Niezależna Członkini Zarządu Allegro.eu

Wyniki wyszukiwania