Raport ESG
2020

Wspieramy rozwój zawodowy i osobisty naszych pracowników

Chcemy, aby Allegro było dla naszych pracowników miejscem pełnym wyzwań i możliwości.

Zapewniamy wszystkim wsparcie w rozwoju zawodowym, gwarantujemy równe szanse we wszystkich aspektach zatrudnienia i oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie i benefity. W zamian oczekujemy ambicji zawodowych i chęci rozwoju, umiejętności radzenia sobie w szybko zmieniającym się i złożonym środowisku oraz świadomości, że nasza praca, innowacje i rozwiązania wpływają na codzienne zakupy milionów konsumentów. Ogromnie cieszą nas wysokie oceny, które w corocznych  badaniach otrzymujemy od naszych pracowników.

Rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy pracowników jest kluczowy dla rozwoju Allegro. Przygotowaliśmy dla nich duży wybór szkoleń, warsztatów i konferencji, dostępnych przez specjalną platformę rozwojową MindUp. Znajdują się na niej szkolenia z tzw. umiejętności miękkich, szkolenia techniczne, programy managerskie oraz narzędzia rozwojowe.

W 2020 r. został wprowadzony specjalny program #zdalninazdalna dotyczący efektywnej pracy zdalnej, w ramach którego oprócz porad psychologów, warsztatów i webinarów zostały przygotowane praktyczne materiały i porady. Ważnym elementem naszej oferty rozwojowej jest również wsparcie finansowe udzielane przez firmę osobom, które chcą studiować i zdobywać kwalifikacje zawodowe na najlepszych uczelniach, a także możliwość udziału w płatnych konferencjach czy też sesje indywidualnego coachingu.

Olga Granoszewska Learning & Development Manager
GRI
 • 404-1

W 2020 r. 59% pracowników wzięło udział przynajmniej w 1 szkoleniu.

Odbyło się 501 szkoleń wewnętrznych, w których wzięło udział w sumie 5247 uczestników. Średnio na pracownika przypadło 8,12 godziny szkoleniowej, podczas gdy w 2019 r. było to 0,74 godziny. W Allegro nie prowadzimy analizy godzin szkoleniowych w podziale na strukturę zatrudnienia.

Prezentowane dane obejmują wyłącznie pracowników Allegro.pl, ponieważ pracownicy pozostałych spółek nie posiadają dostępu do platformy szkoleniowej MindUp!, z której pochodzą dane. Jednocześnie w pozostałych spółkach nie był prowadzony monitoring szkoleń.

59 %
pracowników wzięło udział przynajmniej w 1 szkoleniu
Odbyło się
501
szkoleń wewnętrznych
5 247
uczestników szkoleń wewnętrznych
8,2
godziny szkoleniowej przypadało na 1 pracownika

Szkolenia

Szkolenie 2020 2019
Liczba uczestników szkoleń ogółem 5 247 4 416
% uczestników szkoleń
Kobiety 45% 32%
Mężczyźni 55% 68%
Liczba unikalnych uczestników 1 416 1 386
% pracowników, którzy wzięli udział w co najmniej jednym szkoleniu 59% 74%
w tym kobiety 638 443
w tym mężczyźni 778 943
Średnia godzina szkoleniowa przypadająca na pracownika 8,2 0,74

 

W 2020 r. pracownice  wzięły udział w większej liczbie szkoleń niż w roku poprzednim, a w ujęciu ogólnym kobiety uczestniczyły w szkoleniach częściej niż mężczyźni. 41,8% pracowników Allegro stanowią kobiety i aż 45% wszystkich uczestników szkoleń to kobiety.

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne 2020 2019
Liczba szkoleń wewnętrznych 501 443
Średnia ocena szkolenia – 4,5 (w skali od 1 do 5) 4,5 4,5
Liczba trenerów wewnętrznych 171 191
GRI
 • 404-2

Platforma MindUp

Program MindUp składa się z:

 • Get knowledge – szkolenia, warsztaty merytoryczne, studia podyplomowe, kursy, egzaminy – najbardziej przydatne na danym stanowisku, w obszarze, w którym działamy,
 • Share experience – np. szkolenia, podczas których pracownicy mają okazję wcielić się w rolę trenerów i dzielić się swoją wiedzą merytoryczną z innymi wewnątrz organizacji. Pracownicy otrzymują w tym celu niezbędne wsparcie ze strony działu HR, który przygotowuje ich do roli trenerów,
 • Unlock self-awareness – szkolenia stawiające na rozwój tzw. umiejętności miękkich pobudzających kreatywność i innowacyjność,
 • Be inspired – spotkania z różnymi autorytetami, na których dzielą się swoimi inspirującymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z naszym zespołem,
 • Lead others – szkolenia dla liderów pozwalające rozwinąć kompetencje menedżerskie np. zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, współpracę i komunikację. Nowym liderom proponujemy program WarmUp, wspierający ich w pierwszych krokach na ścieżce menedżerskiej.

W Allegro rozwijamy się bardzo szybko, a rekrutacje trwają u nas nieustannie. Szukamy i chcemy przyciągnąć najlepsze talenty, ale także rozwijać je w ramach naszej firmy.

Mateusz Jabłonowski Employer Branding Leader
W praktyce

Zachęcamy naszych pracowników do tego, aby dzielili się swoją wiedzą i najlepszymi praktykami - zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. W ramach inicjatywy Allegro Tech nasi pracownicy biorą udział jako prelegenci w szeregu wydarzeń otwartych (m.in. Allegro Tech Talks, Allegro UX Talks, oraz Misja – zmiana branży!).

Podsumowując rok 2020 w ramach Allegro Tech na eventach zewnętrznych wystąpiło 135 prelegentek i prelegentów, pojawiliśmy się na 75 wydarzeniach, opublikowaliśmy 13 podcastów a Allegro Tech blog miał aż 255 000 odsłon! Zrealizowaliśmy 13 odcinków naszego nowego formatu - Allegro Tech Live, na naszym YouTubie znalazło się ponad 26h nagrań wiedzy i inspiracji, a Allegro Tech ma już 81 projektów Open Source!

Allegro Tech

Wiele lat temu stworzyliśmy Allegro Tech, inicjatywę, która promuje i rozpowszechnia wiedzę z obszaru technologii poprzez konferencje, meetupy i blog allegro.tech. Integrujemy środowisko IT i dzielimy się najlepszymi praktykami. Allegro Tech tworzy społeczność ponad 1000 ekspertów z dziedziny technologii, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Częścią Allegro Tech są coroczne spotkania Allegro Tech Talks. Nasi specjaliści dyskutują się ze specjalistami rynku IT i opowiadają o projektach realizowanych w organizacji, największych wyzwaniach oraz wdrażanych rozwiązaniach.

 • 1000 ekspertów z dziedziny technologii

ATM, czyli Allegro Tech Meeting

To coroczne spotkanie pracowników technologii Allegro, na którym dzielimy się wiedzą o prowadzonych obecnie projektach, problemach jakie napotykamy oraz nietypowych rozwiązaniach, które zaimplementowaliśmy. Dodatkowo możemy się też lepiej poznać, ponieważ na co dzień pracujemy w różnych lokalizacjach. „Od IT dla IT” to hasło przewodnie, które towarzyszy nam od samego początku, czyli 2009 roku kiedy to w Poznaniu odbyło się pierwsze dwudniowe wydarzenie dla inżynierów Allegro.

Trzynasta edycja ATM odbyła się we wrześniu 2020 r. całkowicie online. W programie znalazło się 40 merytorycznych wystąpień i 6 ścieżek tematycznych (moc, szybkość, odwaga, zwinność, wytrzymałość, siła).

W praktyce

W Allegro prowadzimy program mentorski oraz program „turystyki międzyzespołowej” polegający na tymczasowej zmianie miejsca pracy na okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Główne cele tego programu to:
● wsparcie dzielenia się wiedzą między zespołami, tak aby odwiedzający mógł poznać inny obszar działalności i wykorzystać tę wiedzę w swoim obecnym projekcie, kiedy już wróci do swojego zespołu.
● zatrzymywanie utalentowanych pracowników. Jeśli pracownik rozważa zmianę pracy, to przed podjęciem takiej decyzji może najpierw sprawdzić, jak wpasowałby się w inny projekt, a dopiero potem zmienić zespół na stałe.
● pomoc w zmianie branży. W programie może wziąć udział każdy pracownik, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę zarówno jego dotychczasowy, jak i docelowy przełożony oraz wykazane zostaną korzyści, jakie odniosą wszystkie zainteresowane strony.

Kultura feedbacku i oceny

Performance Management  to proces zarządzania efektywnością organizacji, który pozwala na  spójną ocenę indywidualnych wyników każdego pracownika na podstawie obiektywnych, rzeczowych i opartych na dowodach informacji zwrotnych w odniesieniu do realizacji celów biznesowych i prezentowanych zachowań. Ocena pracowników odbywa się dwa razy w roku.

Ścieżka awansu jest ściśle powiązana z oceną pracowniczą i opiera się na obiektywnej ocenie poziomu kompetencji i umiejętności określonych w opierając się na zestawie istotnych dla nas kryteriów  (takich jak: wpływ na funkcjonowanie organizacji, konieczność rozwiązywania złożonych problemów w sposób analityczny i innowacyjny, umiejętności komunikacyjne i wiedza ekspercka).

GRI
 • 404-3
Ocena pracowników 2020 2019
% pracowników poddanych ocenie 93,9% 92,5%
Kobiety 86,4% 85,2%
Mężczyźni 99,3% 97,5%
Ścieżka kariery % kobiet awansujących 2020 2019
na stanowiska kierownicze 1,7% 1,4%
na stanowiska dyrektorskie 0,26% 0,0%
na stanowiska na poziomie C 0,0% 0,0%
Ścieżka kariery % mężczyzn awansujących 2020 2019
na stanowiska kierownicze 2,79% 2,89%
na stanowiska dyrektorskie 0,13% 0%
na stanowiska na poziomie C 0,0% 0,0%

 

Z wyłączeniem pracowników spółki eBilet i pracowników na okresie próbnym.

Ocena pracowników obejmuje wszystkie osoby spełniające kryterium minimum 3-miesięcznego stażu pracy, w tym pracowników powracających z urlopów (tj. długotrwałych zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych, urlopów macierzyńskich). Ci pracownicy zazwyczaj nie pracują wystarczająco długo, aby otrzymać ocenę swoich wyników. Jest to główną przyczyną, dla której powyższy wskaźnik nie wynosi 100%, w szczególności w przypadku kobiet.

GRI
 • 103-3
 • Wskaźnik własny

Coroczne badanie zaangażowania - BAZA

Tworzymy przyjazne miejsce pracy i regularnie badamy poziom zaangażowania naszych pracowników. Każdego roku przeprowadzamy badanie satysfakcji, które traktujemy jako podstawowe źródło informacji o naszej firmie jako miejscu pracy. Analizując wyniki ankiety, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, co przekłada się na zaangażowanie pracowników, a także określić obszary nad którymi powinniśmy popracować.

Ankieta jest poufna, a jej wyniki porównujemy z wynikami najlepszych firm technologicznych na świecie.  W przeprowadzonym w 2020 roku osiągnęliśmy najwyższy wynik zaangażowania w historii Allegro.

Coroczne badanie zaangażowania 2020 New Tech 1000+ 2020 2019
Wynik zaangażowania 78% 73% 73%
Zaufanie do firmy 91% 78% 78%
Wyniki 89% 80%
Praca zespołowa i odpowiedzialność 88% 71% 88%
Kształcenie i rozwój 85% 76% 83%
Współpraca i komunikacja 85% nd. 83%
Kultura 85% nd. 76%
Wsparcie ze strony pracodawcy 84% 73% 80%
Zarządzanie 83% nd. 83%
Dostosowanie i zaangażowanie 79% 77% 71%
Przywództwo 79% 67% 71%
Informacje zwrotne i uznanie 75% 64% 76%
Działanie w ramach BaZa 64% 49% 65%
Udział w badaniu 94% 75-90% 94%

Wynagrodzenia

W Allegro stawiamy sobie za cel pozyskiwanie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych osób. Rekrutujemy  jak najlepszych kandydatów z dużym potencjałem rozwoju. Naszym pracownikom oferujemy możliwość uczestnictwa w dużych i złożonych projektach, szerokie możliwości rozwoju oraz konkurencyjny pakiet wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń ma na celu pozyskiwanie, motywowanie i zatrzymywanie pracowników, którzy reprezentują najwyższy poziom kompetencji i doświadczenia. Jej podstawą jest równe traktowanie pracowników, a ponadto polityka tworzy ramy zapewniające takie samo wynagrodzenie dla wszystkich osób wykonujących te same zadania.

W sumie na wynagrodzenia pracownicze Allegro wydało w 2020 r. o 66,5% więcej niż w poprzednim roku, czyli 490,1 mln zł. Wynikało to ze wzrostu zatrudnienia o 27% rok do roku, a także wzrostu wynagrodzeń podstawowych i zwiększenia premii rocznych w związku z dobrymi wynikami wypracowanymi przez poszczególne spółki.  Koszty pracownicze uwzględniają również koszty jednorazowe w wysokości 3,3 mln PLN wynikające ze wsparcia pracowników w związku z COVID-19.

Kultura akcjonariatu w Allegro

Uzyskanie statusu spółki publicznej dało nam możliwość wprowadzenia Programu Motywacyjnego Allegro – Allegro Incentive Plan (AIP) – długoterminowego programu motywacyjnego, opartego na akcjach Allegro.eu, którego celem jest to, aby pracownicy mogli stać się jej współwłaścicielami. To wyjątkowy program, pod względem skali i zasięgu przekazania akcji.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Allegro.eu w dniu wejścia  na giełdę na umowę o pracę, otrzymali przydział notowanych na giełdzie akcji Allegro.eu o wartości 10 tys. zł wg. ceny z debiutu. Akcje zostaną przyznane nieodpłatnie po upłynięciu jednego roku od zakończenia IPO (tj. w październiku 2021 r.).

Drugim elementem AIP jest plan wykorzystania akcji w celu motywowania i nagradzania obecnych i przyszłych pracowników na stanowiskach o kluczowym znaczeniu zarządczym, produktowym lub eksperckim. Status spółki publicznej umożliwi nam wykorzystanie akcji do budowania długoterminowego zaangażowania pracowników w rozwój spółki. Program ten uruchomimy w 2021 roku.

#Dobrze_tu_być

Chcemy, aby w Allegro pracowali najlepsi, a kandydatów i kandydatki do pracy w naszej firmie oceniamy obiektywnie. Wykorzystujemy behawioralny i standaryzowany wywiad kompetencyjny, a proces rekrutacji wspiera tzw. Hiring Squad – grupa specjalistów z różnych dziedzin i na różnych szczeblach kariery, których zadaniem jest dokonanie ostatecznego wyboru osoby, która zostanie zatrudniona.

Każda osoba aplikująca do pracy w Allegro – bez względu na decyzję rekrutacyjną – zawsze może liczyć na informację zwrotną.  Szczególny nacisk kładziemy na informacje przekazywane tym, których nie zdecydowaliśmy się zatrudnić. Wskazujemy na braki w kompetencjach i proponujemy materiały edukacyjne, które mogą pomóc je uzupełnić, gdyby dana osoba zdecydowała się ponownie aplikować w przyszłości.

Co roku otwieramy swoje podwoje dla osób rozpoczynających karierę zawodową. Płatny program stażowy Summer e-Xperience pozwala poznać działanie największej w Polsce platformy e-commerce, a najlepsi stażyści mają szansę na związanie się z firmą na dłużej. W 2020 r. w e-Xperience wzięły udział 53 osoby, z czego aż 70% znalazło zatrudnienie w Allegro.

Wszyscy uczestnicy programu trafiają pod opiekę mentora – mogą nie tylko wziąć udział w szkoleniach, ale też sprawdzić się w samodzielnej pracy nad rzeczywistymi projektami i problemami. Program Summer e-Xperience poleca 100% proc. stażystów, którzy wzięli w nim udział.

Każdy uczestnik od pierwszych dni stażu trafia pod opiekę mentora. Może nie tylko wziąć udział w szkoleniach, ale też sprawdzić się w samodzielnej pracy nad rzeczywistymi projektami i problemami.

Kamila Ignaszak-Jóźwiak Learning and Development Specialist

Dla każdej osoby zaczynającej pracę w Allegro przygotowaliśmy program onboardingowy. Pokazujemy jak funkcjonuje nasza firma, jak troszczymy się o klientów i sprzedawców, prezentujemy nasze produkty oraz technologie. Pracownicy poznają również politykę i zasady obowiązujące w firmie oraz przechodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu obsługi wewnętrznych systemów Allegro.

Od kilku lat program onboardingowy jest dostępny również dla osób powracających do pracy po dłuższej nieobecności. Dotyczy to m.in. rodziców, którzy przebywali na urlopach wychowawczych dłużej niż rok.

Wioleta Banaszek Learning and Development Specialist

W 2020 roku w trzydniowym procesie onboardingu wzięły udział 694 osoby, w tym 42 osoby powracające po długiej nieobecności.

GRI
 • 401-1
ESG
 • S-M3
Nowi pracownicy 2020 2019
Kobiety 42,2% 289 43,7% 206
Mężczyźni 57,8% 394 56,3% 265
w wieku poniżej 30 lat 58,2% 398 62,6% 295
w wieku 31-40 lat 33,5% 229 35% 163
w wieku 41-50 lat 7,5% 51 2% 11
w wieku 51-60 lat 0,8% 5 0% 2
w wieku powyżej 60 lat 0,0% 0,0% 0% 0
Wskaźnik rotacji pracowników 8,9% 10,5%
Kobiety 9,3% 12,1%
Mężczyźni 8,5% 9,4%
Średnia liczba lat zatrudnienia w firmie 2020 2019
Kobiety 3,4 3,6
Mężczyźni 3,7 3,9
GRI
 • 102-41
ESG
 • S-M4
GC
 • #3

Pracownicy Allegro nie są objęci układami zbiorowymi pracy, a organem przedstawicielskim pracowników jest Reprezentacja Pracowników, wybierana zgodnie z przepisami prawa. Spółka nie zapewnia żadnych programów emerytalnych poza tymi, które są wymagane przez lokalne prawo pracy.

Wyniki wyszukiwania