Raport ESG
2020

Nasi interesariusze

GRI
 • 102-40

Do naszych kluczowych grup interesariuszy zaliczamy klientów, sprzedawców oraz partnerów biznesowych i dostawców, pracowników, społeczności lokalne i organizacje pozarządowe, administrację, regulatorów krajowych i międzynarodowych, otoczenie giełdowe oraz otoczenie biznesowe. Dzięki realizacji programów dialogu z interesariuszami i angażowaniu ich w działania firmy możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem, opracowywać plany rozwoju oraz wzmacniać innowacyjność i na bieżąco weryfikować działań naszej firmy.

Aby skutecznie zarządzać relacjami z interesariuszami przygotowaliśmy szczegółową mapę kluczowych interesariuszy.

GRI
 • 102-42
 • 102-43

Matryca interesariuszy jest dla nas narzędziem, które wspiera nas w selekcji angażowanych przez nas interesariuszy. Pozwala nam dopasować zarówno kanały kontaktu jak i jego częstotliwość. Dla każdej z grup dopasowane zostały odpowiednie kanały komunikacji.

Kanały kontaktu z interesariuszami

BEZPOŚREDNI KONTAKT:

Formularz kontaktowy
Czat Allegro
Rozmowa telefoniczna
WhatsApp
społeczność Allegro Gadane
Infolinia dla seniorów

 • Program Ochrony Kupujących
 • Centrum pomocy on-line
 • kanały bezpośredniej komunikacji z doradcami Allegro
 • profile na portalach społecznościowych
 • badanie NPS
 • cykliczne ankiety on-line
 • relacje z mediami
 • strona edukacyjna dla kupujących
 • kampanie reklamowe i edukacyjne w mediach
 • poradniki zakupowe i inspiracje w serwisie
 • Strona korporacyjna: Allegro.eu, media społecznościowe
 • Społeczność Allegro Gadane
 • Dyskusja ze sprzedającym
 • Wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów dla sprzedawców
 • Special Case Team – zespół do zadań specjalnych
 • Program Bezpieczne z@kupy

BEZPOŚREDNI KONTAKT:

Formularz kontaktowy
Czat Allegro
Rozmowa telefoniczna
WhatsApp
społeczność Allegro Gadane
Więcej

 • raporty okresowe
 • Współpraca w Ochronie Praw
 • spotkania eksperckie
 • relacje z mediami
 • prezentacje online
 • strona dla sprzedających
 • centrum pomocy online
 • mailingi
 • opiekunowie klienta
 • Manager Sprzedaży
 • szkolenia i webinaria w tym Akademia Allegro
 • cykliczne badania
 • Społeczność Allegro Gadane
 • kanały bezpośredniej komunikacji z doradcami Allegro
 • poradniki
 • webinary np. dla Super Sprzedawców
 • Strona korporacyjna: Allegro.eu, media społecznościowe
 • dyskusja z kupującym
 • wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów dla sprzedawców
 • Kodeks etyki dla dostawców i partnerów biznesowych
 • Allegro Town Hall (strategiczna konferencja dla wszystkich pracowników firmy)
 • Company update: kwartalne spotkania z zarządem firmy dla wszystkich pracowników połączone z sesją Q&A
 • Kanał qa_allegro służący do bieżącego zadawania pytań
 • Spotkania inspiracyjne Juice Work&Life Academy
 • Wewnętrzna platformy społecznościowe Insite+
 • Społeczności tematyczne
 • Allegro Tech Meeting,
 • Badanie zaangażowania BaZa
 • Komunikacja mailowa
 • Reprezentacja Pracowników
 • Spotkania, warsztaty
 • Szkolenia oraz Platforma MindUp
 • Ocena roczna i półroczna (możliwość dwustronnego feedbacku)
 • Mentoring
 • System zgłaszania nieprawidłowości
 • program Alumni Allegro
 • działalność Fundacji Allegro All For Planet
 • działalność charytatywna Allegro
 • Zbiórki w ramach Allegro Lokalnie
 • spotkania edukacyjne w szkołach i na uczelniach
 • punkty informacyjne w trakcie wydarzeń
 • współpraca z polską administracją rządową, w tym regulatorami rynku
 • współpraca z organizacjami przedsiębiorców i izbami gospodarczymi
 • współpraca w organach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski)
 • współdziałanie w organizacjach przedsiębiorców zrzeszających podmioty prowadzące działalność m.in. w branży e-commerce
 • udział w konsultacjach publicznych aktów prawnych
 • Raporty bieżące i okresowe
 • Spotkania i konferencje, round table
 • Kontakt e-mailowy
 • Dział relacji inwestorskich
 • Strona korporacyjna
 • Newslettery
 • Walne Zgromadzenie
 • Członkostwo w organizacjach branżowych
 • Inicjatywy branżowe
 • Udział w konferencjach, spotkaniach
 • Konsultacje publiczne
 • Relacje mediowe
 • Komunikacja mailowa, bezpośredni kontakt dla mediów
GRI
 • 102-44
 • 102-46

Raport Green Generation 2.0

W Allegro prowadzimy badania i analizy dotyczące naszej działalności i otoczenia. Zespoły badawcze zasilają informacjami, wnioskami i rekomendacjami codzienną pracę setek osób w Allegro. Stale prowadzimy monitoring Internetu i przegląd mediów. Jesteśmy też partnerem badań konsumenckich, np. Raportu Green Generation 2.0 dotyczącego m.in. świadomości ekologicznej Polaków.

Wybrane wnioski z badania „Green Generation 2021. Wspólnie na rzecz Ziemi” z kwietnia 2021 roku, którego Allegro było partnerem:

 1. 85% badanych zauważa podczas zakupów w sieci różne nieekologiczne praktyki sklepów. Konsumenci zwracają uwagę w szczególności na nieoptymalne pakowanie przesyłek – w folię, w zbyt duże kartony, ze zbyt dużą ilością, nieekologicznych często wypełniaczy. Dostrzegają też negatywny wpływ zwrotów produktowych (39%), a szansę na poprawę tej kwestii dostrzegają w lepszych i dokładniejszych opisach produktowych w e-sklepach.
 2. 55% badanych opisuje ekologię jako świadomy wybór i postawę, która nie mija.
 3. „Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jako koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane” jest Polakom dość bliska. W skali 1-6 badani oceniają tę bliskość na 3,81.
 4. 31% internautów chciałoby skorzystać z możliwości wyboru ekologicznego opakowania za dopłatą.
 5. 33% badanych chciałoby skorzystać z opcji wielorazowych opakowań przesyłek, które należałoby zwrócić we skazanym miejscu.
 6. 33% badanych jest w stanie pokonać odległość do 5 minut pieszo od ich lokalizacji, aby odebrać paczkę z punktu odbioru zamiast za pośrednictwem kuriera. 22% deklaruje gotowość do 20 minutowego spaceru po przesyłkę.
 7. 35% badanych jest zdania, że ich podejście do ekologii ma wpływ na bardziej świadome decyzje zakupowe.

Dialog z interesariuszami

Wśród prowadzonych przez nas badań – również z udziałem interesariuszy zewnętrznych – są tematy związane z tzw. ostatnią milą czyli obszarem logistyki, dojrzałymi użytkownikami Internetu czy atrakcyjnością ekologicznych opakowań dla sprzedawców. Wnioski służą do rozwijania naszych projektów i inicjatyw. Prowadzimy również własne badania ankietowe, spotkania z klientami oraz partnerami biznesowymi – m.in. wywiady indywidualne, grupowe, badania użyteczności.

Szybki rozwój e-commerce nie odbywa się bez wpływu na polskie miasta. Dlatego jako Allegro zorganizowaliśmy spotkanie robocze poświęcone praktykom związany, z dostawami dla klientów i jaki mają wpływ na najbliższe otoczenie. Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki różnych branż oraz przedstawicieli ruchów miejskich z największych polskich miast. W sumie w warsztacie, który odbył się 8 kwietnia 2021 roku wzięło udział 21 osób. Spotkanie moderowała Fundacja Stocznia. Wnioski ze spotkania, w podziale na część diagnostyczną (opisującą obecne praktyki branży) i rekomendacyjną (zbierającą propozycje rozwiązań), zebraliśmy w podsumowaniu.

Osobną ankietę przeprowadziliśmy w marcu 2021, pytając interesariuszy o to, jakie istotne tematy powinny zostać uwzględnione w raporcie zrównoważonego rozwoju Zobacz więcej

Wyniki wyszukiwania